Prioriterade frågor

Europaparlamentariker för Moderaterna

Klimat och miljö

Jessica och Moderaterna arbetar för en effektiv och ambitiös klimatpolitik som uppmuntrar och möjliggör ny teknik och innovation. För att Europa ska klara en energiomställning behöver vi en ökad elproduktion fossilfria energikällor, men också bättre förutsättningar för lagring av el.

 

Jessica arbetar också för att skapa bättre förutsättningar för företag att investera i teknik och innovationer då det tillika är en viktig del för att minska utsläppen. Genom att kombinera minskade utsläpp med ekonomiskt tillväxt så skapar vi rätt förutsättningar för en hållbar framtid.

Prioriterade frågor just nu

 

  • Ansvarsfördelningen – ett regelverk som reglerar utsläppsminskningar i EU:s medlemsländer. Totalt reglerar systemet ungefär 60 procent av EU:s totala utsläpp och är därför en av de viktigaste delarna i arbetet för ett hållbart klimat. Sverige ligger långt fram i sitt arbete, men andra länder får inte åka snålskjuts på våra ansträngningar. Därför måste alla länder ha tydliga och ambitiösa mål för att minska sina utsläpp. Regelverket måste också vara i linje med resten av det europeiska regelverket för klimatarbetet.

 

  • Ekodesign – ett regelverk som innebär att ställa nya hållbarhetskrav på de produkter som finns på den europeiska marknaden, som del av ett större lagpaket med fokus på att ställa om till en cirkulär ekonomi. En tydlig prioritering för Jessica är att driva på för regler som uppmuntrar till hållbar innovation och hjälper företag att ställa om. Särskilt viktigt är det att skogens produkter ska ha en naturlig roll i den gröna omställningen. Genom ambitiösa mål och tydliga ramverk kan vi leda vägen för mer effektiva och hållbara produkter i Europa.

 

  • Europas nya regelverk för hållbara batterier – ett nytt regelverk med målet att skapa rätt förutsättningar för EU att bli världsledande inom batteriteknik. För att EU ska nå klimatmålen, klara den industriella omställningen och förse hela Europa med energi så är utvecklingen av batterier helt klart avgörande. Efterfrågan på batterier kommer att fortsätta öka och för att kunna möta det behovet krävs det framförallt en industrisatsning. Jessica tycker det är viktigt att EU prioriterar rätt i dessa frågor och hon driver på för ett regelverk som möjliggör en hållbar omställning med effektiva klimatåtgärder och stark ekonomisk tillväxt.
Jessica Polfjärd

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå