Prioriterade frågor

Europaparlamentariker för Moderaterna

Arbetsmarknad

EU ska inte ta makten över vår arbetsmarknad, vår välfärd eller fatta beslut om svensk socialpolitik. Svenska politiker i EU har ett särskilt ansvar att se till att lagstiftningen blir så bra som möjligt och att vår svenska modell värnas.

 

 

Inrättandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter har varit omdebatterad och vi ser flera potentiella ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Prioriterade frågor just nu

  • Lönetransparens – är ett förslag som hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen, under falsk flagg som ett förslag för jämställdhet. Förslaget riskerar leda till att individuell lönesättning blir näst intill omöjlig, då det i stället ska ske i en centralplanerad lönesättning, efter förutbestämda kriterier och klassificeringar. EU-kommissionen verkar också betrakta process i domstol som det främsta medlet för att åstadkomma rätt utveckling vad gäller löner. Det går helt emot den svenska traditionen och mängden dokumentation som kommer att krävas från arbetsgivare riskerar snabbt att bli överväldigande och omöjlig att efterleva – inte minst för mindre företag.  Jessica arbetar därför för att förslaget inte ska bli bindande, utan bara vägledande, och bygga på existerande praxis.

 

  • Social taxonomi – ett förslag som syftar att upprätta en förtäckning över socialt hållbara verksamheter med en liknande struktur som EU:s gröna taxonomi. I praktiken innebär detta att styra om kapital i hållbar riktning, genom att bedöma företags påverkan på sociala frågor som till exempel levnadslöner och mänskliga rättigheter. Den sociala taxonomin går långt bortom EU:s mandat, varför Moderaterna och Jessica stärkt motsätter sig förslaget. Utöver att kunna utvecklas till en tung administrativ börda för företagen, medför taxonomin att mer beslutsmakt hamnar hos EU på bekostnad av nationella parlament. Förslaget riskerar även att leda bort investeringar från områden där de gör mest social nytta, eftersom det inte tar hänsyn till verksamheters bidrag till jobb, skatteintäkter och tillväxt.
Jessica Polfjärd

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå