Prioriterade frågor

Europaparlamentariker för Moderaterna

Ekonomi och valutafrågor

Utöver miljö och folkhälsa arbetar Jessica också med ekonomi och valutafrågor. Europa byggs starkare när företag skapar ekonomisk tillväxt och jobb, inte av nya skatter och bidrag. Men det är också viktigt att motarbeta skattefusk och skatteflykt. Moderaterna värnar om principen om att alla ska göra rätt för sig och det gäller i hela Europa.

 

Jessica arbetar för att det ska bli enklare för företag att få finansiering och där spelar ny teknik en viktig roll. Det är viktigt att vi vågar testa nytt, samtidigt som vi värnar om investerarskydd och finansiell stabilitet.

Prioriterade frågor just nu

  • Ny teknik för framtidens finansmarknad – genom den så kallade pilotregimen för distribuerad databasteknik tillåts företag i mindre skala experimentera med så kallade blockkedjor på finansmarknaden. Syftet är att undersöka vilka delar i dagens regelverk som kan behöva uppdateras för att på så sätt göra börserna mer effektiva och säkra.

 

  • Finanspolitiska regelverket – är ett av EU:s viktigaste regelverk och ska inom kort ses över. Syftet är att säkerställa stabilitet och sunda statsfinanser i alla EU-länder. Sverige har överlag välskötta finanser och det är någonting som ska värnas. Så ser det som bekant inte ut i resten av Europa och det är avgörande att regelverket framöver blir trovärdigt, stabilt och faktiskt efterlevs av medlemsländerna.
Jessica Polfjärd

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå