Prioriterade frågor

Europaparlamentariker för Moderaterna

Folkhälsa

Ett av EU:s stora hälsoproblem är antibiotikaresistens och tiotusentals människor dör varje år till följd av resistenta bakterier. Sverige har ett av de strängaste regelverken för antibiotikaanvändning och vi behöver visa andra europeiska länder hur vi gemensamt kan arbeta för en hållbar och restriktiv antibiotikaanvändning. Utöver antibiotikaresistensen vill Moderaterna också ge EUs smittskyddsmyndighet ökat mandat för att bättre kunna arbeta med gränsöverskridande hälsofrågor.

 

Jessica arbetar för folkhälsan genom det europeiska samarbetet där vi kan göra skillnad och förhindra framtida hälsokriser. EU har en viktig roll när det kommer till områden som forskning och samordning och Moderaterna arbetar för att EU ska driva de satsningar som verkligen behövs på hälsoområdet.

Prioriterade frågor just nu

  • Läkemedelsstrategin – en strategi som ska bidra till ett framtida regelverk för att främja forskning och utveckling av nya läkemedel och se till så att marknaden fungerar bättre. Huvudsyftet med strategin är att medlemsländerna ska kunna samarbeta med varandra för att tidigare och bättre kunna hantera hälsohot. Det finns fördelar med att samarbeta där det finns ett tydligt mervärde, men det är viktigt att komma ihåg att hälsopolitiken i stor utsträckning är en nationell fråga. Strategin måste också underlätta för läkemedelsbranschen att forska på och introducera läkemedel som gynnar hela EU. Det görs genom ett starkt patentskydd.

 

  • Antibiotikaresistens – en av Europas största utmaningar. För Moderaterna är det viktigt med ett hållbart och reglerat användande och att vi dessutom fokuserar på forskning för att utveckla mer hållbara alternativ. Samtidigt vill vi förbjuda möjligheterna att få antibiotika utan recept och skärpa reglerna för hur det tilldelas. EU måste också öka trycket på de länder som inte följer vårt regelverk.
Jessica Polfjärd

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå