Prioriterade frågor

Europaparlamentariker för Moderaterna

Jordbruk

Moderaterna vill att det europeiska jordbruket ska vara konkurrenskraftigt och präglas av innovation och ny teknik. Den europeiska jordbrukspolitiken är alldeles för bidragsorienterad, dessutom bygger gårdsstöden till jordbrukarna allt för mycket på jordbruksyta – det är i längden ohållbart. Jessica arbetar också för att EU:s regelverk inte ska generalisera jordbruket i Europa.

Det är viktigt att den gemensamma jordbrukspolitiken ser vad som redan fungerar bra i medlemsländer, använder det som upplyftande exempel och kompletterar där det behövs. Konkurrenskraft, innovationer och ny teknik måste vara det som styr jordbrukspolitiken i Europa. Så säkerställer vi en hållbar framtid och för att kunna erbjuda EU:s medborgare bra och kvalitetssäker mat.

Prioriterade frågor just nu

  • Växtförädling – Moderaterna ställer sig bakom forskning och innovation och anser att växtförädling är centralt för att klara utmaningar såsom klimatförändringarna. Jessica driver därför på för ett regelverk som möjliggör ny teknik för framtidens grödor genom växtförädling. Växtförädling innebär att människan ändrar i en växts anlag för att åstadkomma önskvärda egenskaper, någonting människan har ägnat sig åt tusentals år. Den enda skillnaden är att vi i modern tid har tillgång till mer precisa och effektiva tekniker. Ett exempel är Crispr, även känd som gensaxen, som 2020 belönades med Nobelpriset i kemi. EU har ett förlegat regelverk för genomdifierade grödor och vi riskerar nu gå miste om investeringar i forskning och utveckling. Det måste ändras snarast.

 

  • Växtskyddsmedel – som en del av målsättningen i EU:s livsmedelsstrategi om att kunna erbjuda hållbar och hälsosam mat till EU:s invånare, har det föreslagits nya åtgärder för att minska användningen av växtskyddsmedel i Unionen. Växtskyddsmedel spelar emellertid en nyckelroll i arbetet med hur vi framöver ska öka produktionen av livsmedel i Europa. Bland EU:s medlemsländer skiljer sig användningen av växtskyddsmedel åt och Sverige använder minst inom EU för att vi använder det på ett säkert och beprövat sätt. Därför driver Jessica på för ett regelverk med proportionella reduktionsplikter för varje land. I stället för trubbiga siffermål bör man försöka åstadkomma en så hållbar och säker användning som möjligt. På så sätt kan vi göra Sverige och EU världsledande inom hållbarhet och produktion samtidigt.
Jessica Polfjärd

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå