Prioriterade frågor

Europaparlamentariker för Moderaterna

Skog

Skogen spelar en nyckelroll i arbetet för att sänka våra utsläpp. Genom att aktivt bruka vår skog har vi konstant växande skogar som absorberar mer koldioxid än stående. Biobaserade produkter och material hjälper också till att sänka utsläppen genom att ersätta fossilbaserade. Skogen och dess produkter skapar helt enkelt en långsiktigt hållbar omställning.

 

Sverige har en lång tradition av ett aktivt skogsbruk vilket gör oss till ett föredöme i världen. Det svenska skogsbruket måste värnas och utvecklas samtidigt som det kan inspirera andra länder i Europa att följa vårt exempel. Istället för fler regleringar och pekpinnar borde fokus vara på att skapa ett bättre utbyte mellan medlemsländerna när det kommer till hur man kan utveckla skogsbruket.

Prioriterade frågor just nu

  • Värna det svenska självbestämmandet över skogen – Moderaterna ser med oro på att EU går i en riktining som innebär ökad detaljreglering, ökad centralisering och ökade överstatliga inslag på skogsområdet. Jessica arbetar därför för att värna om det nationella självbestämmandet. Inför omröstningen om EU:s skogsstrategi för 2030 skrev Jessica och övriga moderata europaparlamentariker till ansvariga kommissionärer, för att påpeka de tydliga brister strategin innhöll. När den slutgiltiga strategin presenterades i år var det tydligt att det fortfarande fanns en låg förståelse för svenskt skogsbruk, även fast strategin i vissa avseenden bjöd på förbättringar.

 

  • Ökad finansiering till forskning och utveckling inom skogsnäringen.

 

  • Främja användandet produkter gjorda av skog som kan byta ut fossilbaserade produkter och material.

 

  • Främja en cirkulär biobaserad ekonomi.

Prenumerera på skogliga nyheter

Är du intresserad av att höra mer om vad som händer på EU-nivå i frågor som påverkar skogen? Prenumerera på Jessicas nyhetsbrev, där hon skriver om aktuella skogsfrågor och arbetet i Europaparlamentet generellt.Jessica Polfjärd

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå